Dankzegging en bronvermelding 

Deze app is ontwikkeld naar aanleiding van regelmatige klachten van leden van de Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) ( voorheen NSvG, patiëntenvereniging voor stembandlozen). Samen met de NWHHT en de PWHHT heeft de PVHH deze app ontwikkeld.

Een laryngectomie is zeldzaam. Naar schatting hebben 2000-2500 mensen in Nederland een laryngectomie ondergaan. Dit maakt dat medici, paramedici en andere zorgverleners vaak weinig ervaring met en kennis hebben over de operatie en de verzorging van een tracheostoma t.g.v. een laryngectomie.

De doelstelling van de app is dat de patiënt en zijn naasten over documentatie beschikken die de medici, paramedici en overige zorgverleners in staat stellen een goede tracheostoma zorg te kunnen uitvoeren. 

Het betreft hier een unieke samenwerking tussen patiëntenvereniging en (para)medici. De NWHHT heeft deze app financieel mede mogelijk gemaakt. De PVHH dankt hen daar zeer voor.

Er hebben velen meegewerkt aan de inhoud van de app, waaronder medici, paramedici en ervaringsdeskundigen. Wij danken hen hartelijk voor hun inzet.

Een speciaal woord van dank aan het REshape & Innovation Center,die ons hebben geholpen met de eerste aanzet tot dit project. Het was verrassend en verfrissend om met deze creatieve mensen te werken aan dit unieke project. 

Bronvermelding