Gevolgen van een laryngectomie

Na de operatie is het tracheostoma de enige ademweg. Het bovenste deel van de luchtweg (de neus- en keelholte) wordt nu gescheiden van het onderste deel (de luchtpijp en de longen).

Tijdens de operatie is het strottenhoofd, met de stembanden, verwijderd waardoor spreken op de gebruikelijke wijze niet meer mogelijk is. Daarnaast is het door de gescheiden bovenste en onderste luchtweg niet meer mogelijk om op de gebruikelijke wijze te ruiken en te snuiten. Overtollig slijm, geproduceerd in het onderste gedeelte van de luchtweg, wordt nu afgevoerd via het tracheostoma.

Tijdens inademen komt de lucht rechtstreeks via het tracheostoma in de onderste luchtwegen. Hierdoor is er meer kans op luchtweginfecties.