Eerste hulp bij een gelaryngectomeerde

Bij een laryngectomie is de halsstoma de enige ademweg.

Mond-op-mondbeademing en mond-op-neusbeademing is bij stembandlozen zinloos. Alleen  mond-op-halsbeademing kan redding bieden.


Om het stoma te beschermen tegen uitdrogen, stof en grote temperatuurverschillen wordt er een filter geplaatst. Deze wordt bevestigd op een tracheostomapleister aan de buitenkant van het stoma, of op een tube/button (gebogen buisje) die in  het stoma is geplaatst.
Voor het beademen filter verwijderen!

LET OP: Bij een tracheotomie (binnen,-en buitencanule) mag de buitencanule in principe niet verwijderd worden, tenzij de doorgankelijkheid van de buitencanule gehinderd wordt door bijvoorbeeld slijm of korstjes. Dit is uitsluitend ter beoordeling van een daartoe bevoegde arts.

INSTRUCTIE
Leg het hoofd recht. Verwijder de filter. Laat pleister, tube of button zitten. Til met één hand de nek omhoog, zodat het stoma goed vrij komt. Sluit met de andere hand mond en neus af om eventuele lekkage via een stemprothese te voorkomen.

Plaats nu de mond  rond het stoma en blaas voldoende lucht naar binnen om de borstkas omhoog te laten gaan. Laat vervolgens de lucht weer ontsnappen, zodat de borstkas omlaag zakt.

Ga door met reanimeren totdat het slachtoffer beweegt, de ogen opent en zelf zonder twijfel normaal ademt, of tot het ambulanceteam het overneemt.