Hoe wordt een stemprothese schoongemaakt?

Het is belangrijk de stemprothese regelmatig schoon te maken. De stemprothese kan niet goed functioneren als slijm en korstjes de doorgang van de luchtstroom blokkeren.

Wat is nodig bij het schoonmaken van de stemprothese?

Stemprothese borsteltje
Als zich slijm ophoopt in de stemprothese, kan dit met een speciaal borsteltje verwijderd worden.

Het borsteltje wordt nat gemaakt onder de lauwwarme kraan en draaiend in de stemprothese gebracht tot het ringetje van het borsteltje de prothese raakt. Daarna wordt het borsteltje weer draaiend naar buiten gehaald.
Geen druk uitoefenen.

Herhaal zonodig het schoonmaken van de stemprothese met borsteltje. Het is belangrijk om na het schoonmaken te controleren of de positie van de stemprothese optimaal is. De plaats waar de veiligheidslus bevestigd was kan het beste naar beneden wijzen (deze veiligheidslus wordt alleen gebruikt tijdens het inbrengen van de stemprothese).

Aangeraden wordt om de stemprothese regelmatig schoon te maken, maar in ieder geval 1 x per dag. Het stemprotheseborsteltje moet worden schoongemaakt met water en een afwasmiddel.

Aan het einde van de dag moet het borsteltje extra gereinigd worden door deze 10 minuten in ontsmettingsalcohol te zetten (70% ethanol / isopropyl alcohol).
U kunt het borsteltje ook 60 minuten in 3% waterstofperoxide zetten .Hierna kan het borsteltje aan de lucht gedroogd worden en kan het na reiniging opnieuw gebruikt worden.

De meeste borsteltjes moeten na 1 maand worden vervangen. Lees hiervoor de gebruiksinstructie van de leverancier.

Flush of blaasbalgje

De flush kan worden gebruikt om kleine deeltjes in de stemprothese te verwijderen De flush kan worden gebruikt met een fysiologische zoutoplossing, water of lucht. Het puntige uiteinde van het hulpstuk moet goed in de prothese worden gedrukt. Knijp vervolgens in de ballon.  

 Een (stoma)lamp(je)

Goed licht is onontbeerlijk tijdens de verzorging van het tracheostoma en de stemprothese.

Een spiegel met verlichting (bijvoorbeeld een scheerlamp) of een stomalampje (bijvoorbeeld een penlight) is daarvoor geschikt. 

   

Een knieboogpincet

Met dit gebogen pincet kunnen slijmresten en korstjes in en rond het tracheostoma makkelijker worden verwijderd.
Door de gebogen punt wordt het licht in het stoma, tijdens stomaverzorging, niet door de hand belemmerd. Men dient voorzichtig te werk te gaan om beschadiging van het slijmvlies van het stoma en de huid te voorkomen.

Geen kleine gaasjes (5 x 5) gebruiken rond en in het stoma. i.v.m. aanzuigen en kans op verstikking.

Het pincet wordt ook gebruikt om een tube of canule schoon te maken, dit wel in combinatie met een gaasje.