Hands-free spreken

Als er een stemprothese is geplaatst, kan men ook gebruik maken van een zogenoemde automatische of handsfree spreekklep, die in een tracheostomapleister wordt aangebracht. Dit is echter niet voor iedereen mogelijk.

Het nadeel van de eerder genoemde prothesespraak is dat men altijd een hand nodig heeft tijdens het spreken. Dit zorgt voor een beperking in de activiteiten die men kan doen, maar het afsluiten van het stoma met de hand trekt ook de aandacht naar de handicap.

Een automatische of handsfree spreekklep maakt het mogelijk om door middel van een korte luchtstoot het stoma af te sluiten en te spreken, zonder de handen te gebruiken.
Het spreken met een dergelijk systeem vraagt wel enige aanpassing ten aanzien van de afsluiting van het stoma met de hand. Men leert om voldoende en goed gedoseerde ademdruk te geven bij de steminzet. Een te hoge ademdruk versnelt het loskomen van de stomapleister.

De spreekklep wordt pas aangemeten wanneer men voldoende vaardigheid heeft gekregen in het gebruik van de stemprothese en men over een goede adembeheersing beschikt. Ook moet de spraak vloeiend verlopen en de kwaliteit van de stem goed zijn.
Het lukt niet iedereen om een automatische spreekklep te gebruiken. Raadpleeg de arts of dit hulpmiddel geschikt is.
Spreken met de handsfree spreekklep wordt onder leiding van een hierin gespecialiseerde logopedist geleerd.

Voordelen van de handsfree spreekklep:
spreken is mogelijk zonder een hand te gebruiken voor het afsluiten van het stoma

Nadelen van de handsfree spreekklep:
een te hoge ademdruk versnelt het loslaten van de stomapleister
aanwezigheid van storende bijgeluiden (bij een te hoge ademdruk)
een zachtere stem
minder lang spreken op één uitademing
spreken kost meer moeite